DISCLAIMER

Iedere ontvangen Leutige Gift is een symbolisch gift en vertegenwoordigt een bijdrage aan het totale programma van Stichting Tullepetrein. Dit geldt ook voor Leutige Giften in het kader van Steun de Tullepetrein. Alle geworven gelden worden ingezet voor de realisatie en instandhouding van de Tullepetrein.

  

© 2018 by Stichting Tullepetrein | Roosendaal | Tullepetaonestad | KvK Breda 73549584 | IBAN: NL 11 INGB 0008 7067 36

 

Privacy policy | Algemene Voorwaarden | Disclaimer